Gázipari Műszaki Biztonsági Felülvizsgálat

A Gázipari Műszaki Biztonsági Felülvizsgálat célja, hogy feltárjuk azon hiányosságokat, amelyek közvetlenül veszélyeztethetik a gázkészülék tulajdonosok élet és vagyonbiztonságát.

Gázipari Műszaki Biztonsági Felülvizsgálat

A felülvizsgálat során ellenőrizzük, a csatlakozó és fogyasztói vezetékek esetében:

- a vezeték elhelyezése, nyomvonala megfelel-e a törvényi előírásoknak - a vezeték műszaki állapotát, alkalmasságát, rögzítettségét, karbantartottságát és korrózióvédelmét - az oldható kötések külső tömörségét - használaton kívüli részek biztonságos lezárását - térszint alatti csatlakozó és fogyasztói vezetékek tömörségét

A gázfogyasztó készülékeket illetően:

- a gázkészülék bekötését, rögzítését - a készülék elhelyezését, környezetét /bútorszint alatti elhelyezés, éghető anyag a közelében/ tömörségét - biztonsági berendezések működését - égéstermék elvezetését, esetleges visszaáramlását - légellátás, szellőzés biztosítását - EPH védelmet

A felülvizsgálat során minden esetben jegyzőkönyvet állítunk, melyből egy példányt a tulajdonos részére állítunk ki, így igazolni tudja, hogy eleget tett a törvényi előírásoknak!


Vissza
Our Office
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Fel